Don Quijote.hu

 

 

 

Dió

 

 

-Volt egyszer három fiú. Ezek hárman nagy zsák diót találtak az úton. Tanakodtak, mit tegyenek? Hogyan osszák el? Végül kisütötték, elmennek egy bölcs remetéhez. ,,Osszad el közöttünk, szent atyánk! De úgy osszad el, mintha maguk az istenek osztanák!'' - ,,Majd úgy osztom...'' - mondta a remete, és mosolygott. ... Az egyik fiúnak egyetlen szem diót adott, a másiknak egy marékkal, a harmadiknak pedig odalökte az egész zsákot, melyből alig hiányzott valami. A fiúk elámultak. Morogni kezdtek: ,,Nem jól osztottad, bölcs atyánk! Az egyiknek egy marékkal, a másiknak meg egy zsákkal?'' - ,,És nekem csak egy szemet?'' - kiáltotta a legelső. A remete bólintott. ,,Úgy osztottam el, ahogy az istenek osztanák. De ha így nem tetszik, majd úgy rakom szét, ahogy a szolgák osztozkodnak.'' És kiszórta a diót a földre, és három egyenlő kupacba rakta a nagy zsák diót, Amikor végzett, rájuk szólt: ,,Vigyétek!''

 

 Illés Endre Szávitri ( forrás: Terebess Ázsia E-Tár)