Don Quijote.hu

Hallgatás idején

 

 

Nem tudok mit kezdeni, a világ kegyetlenségével. Az Isten által teremtett világ, a Szellem által megszült világ irgalom nélkülisége az ürességbe kiált. Mit kezdjek olyan szellemi lényekkel, akiknek kegyetlensége nagyobb, mint a hóhéré, a szadista és elmebeteg gyilkosé. Mert a mű visszamutat az alkotóra, a teremtés a Teremtőre. Igaz lenne, hogy az Isten kívül van az erkölcsi világrenden, aminek beteljesítésére létrehozta az embert? Jungnak lenne igaza, aki észrevette az Isten teljes erkölcsi vereségét Jóbbal szemben? Isten csak iszonyú erőnek jelenti ki magát, semmi egyébnek. S Jób intelligensen csillapítja, nehogy megölje őt. Jób intelligensebb, mint az Úr. Jób tisztességesebb, mint az Úr. S Isten, nem tudva elviselni Jób fölényét, elhatározza belépését az általa teremtett anyagi világba, hogy utolérhesse a fölébe nőtt kreatúrát.

 

 

 

 

►Forrás: Popper Péter – LEVÉL GANDOLNAK AZ ELSŐ HALLGATÁS IDEJÉN (Az Istennel sakkozás kockázata)